Kdo jsme

Od roku 2000 zvyšujeme výkonnost našich klientů

Posláním společnosti BFM je měnit business svých klientů prostřednictvím snižování nákladovosti, zvyšování jejich efektivnosti, ziskovosti a konkurenceschopnosti

BFM byla založena v roce 2000 zkušenými odborníky s rozsáhlou úspěšnou mezinárodní praxí,

v realizaci projektů na zvyšování efektivity všech organizací. V současnosti působíme v Čechách a na Slovensku a projekty realizujeme i v dalších zemích. Pracovní tým BFM tvoří 25 zkušených specialistů.
Hlavní důraz klademe na dosažení nejefektivnějšího využití zdrojů v klientově organizaci. Naším cílem je být firmou, která zákazníkovi čestným a seriózním způsobem dodá skutečné a trvalé výsledky.

Od svého založení v roce 2000 jsme realizovali víc než 130 projektů pro mnoho desítek klientů vždy v předem stanoveném termínu, rozsahu a s naplněním plánovaných efektů a přínosů

Díky naším projektům klienti dosahují každoročně přínosy vyšší než 1,5 miliardy Kč a 60 % klientů pokračuje ve spolupráci s námi v dalších oblastech. Mezi naše klienty patří společnosti a organizace z různých oborů a různých forem od soukromých přes neziskové a rozpočtové až po instituce státní správy.

Při práci uplatňujeme realizátorský, ne konzultantský přístup.

Na rozdíl od jiných společností BFM jenom nenavrhuje klientovi jak změnu udělat ale ji taky důsledně implementuje. Velký důraz klademe na systémovost a praktičnost vytvářených řešení. Vždy pracujeme průřezově s pracovníky na všech úrovních řízení od exekutivy až po nejnižší stupeň řízení.

Díky těmto principům, jsme schopni svým klientům garantovat trvalé výsledky naší práce a projekt financovat na základě skutečně dosažených a odsouhlasených přínosů. Standardní návratnost projektu, poměr ceny a přínosů, je 500 % do jednoho roku od ukončení prací.

Zakládající partneři a jednatelé Business Field Management

Michal Beránek

Před založením BFM řídil a zodpovídal za realizaci projektů ve východní části Evropy u mezinárodnífirmy specializující se na zvyšování produktivity práce. Jako člen Evropského vrcholového vedení s celoevropskou působností se zaměřil na realizaci projektů v České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku, Rumunsku a Rusku. Má bohaté zkušenosti s přímým řízením organizací, se systémovou kontrolou kvality, s controllingem a školením orientovaným na cíle společnosti na všech řídících úrovních. Jeho vzdělání zahrnuje titul z Technické Univerzity v Praze a Univerzity v Buffalu, stát New York, USA.

Branislav Rovňák

Před BFM pracoval jako ředitel projektů pro mezinárodní společnost specializující se na zvyšováníproduktivity a ziskovosti podniků. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti zvyšování produktivity a ziskovosti, zvyšování výroby, tvorby a zavádění řídících systémů, zavedení controllingu a projektového řízení a tréninku řídících pracovníků. Pracoval na projektech v USA, Velké Británii, Belgii, České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku a Estonsku. Branislav Rovňák je certifikovaný ředitel projektu (Association of Productivity Specialists, NY, US). Jeho vzdělání zahrnuje titul Bachelor of Economics a MBA z Roosevelt Univerzity v Chicagu, USA.