Formy spolupráce

Najdeme řešení a důsledně ho implementujeme

Společnost BFM poskytuje služby v několika základních formách, které, v případě potřeby, upravujeme tak, aby přesně splňovali požadavky konkrétního klienta.

Služby jsou realizované v několika základních formách-etapách:

Analýza/audit aktuálního stavu s návrhem opatření pro zlepšení který zahrnuje:

Detailní zmapování stávající stavu klienta, odhalení a jasné definování problémů, nedostatků a oblastí s potenciálem pro zlepšení.
Vypracování návrhu řešení odstraňujícího zjištěné problémy a nedostatky. Součástí návrhu je i časový harmonogram realizace a vyčíslení přínosů z implementace navrženého řešení.

Implementační projekt, který navazuje na předešlou etapu a zahrnuje:

Důsledné zavedení navržených opatření (změna procesů, postupů, řídících nástrojů, organizace, nastavení zdrojů) až do jejich plné funkčnosti a úplného řízení pracovníky klienta

Vyhodnocování přínosů a efektů zavedených změn.

Interim manažment

Naši zkušení pracovníci jsou, v případě potřeby, připraveni dočasně převzít přímou odpovědnost za realizaci potřebných změn a opatření

Specifický detailní audit/analýza

V případě potřeby realizujeme samostatný audit anebo analýzu specifické oblasti s předem stanoveným formátem výstupu

Školení / tréninky pracovníků

Komplexní tréninkové programy na specifické oblasti řízení a fungování společnosti

Poradenství

Další možnosti spolupráce podle požadavků a představ našich klientů