Důvody pro spolupráci

Naši klienti platí za výsledky, ne za náš čas

Klientům garantujeme skutečné rozsáhlé přínosy, které jsou výsledkem intenzivních implementačních projektů zaměřených na optimalizaci, reorganizaci a reengineering procesů a zdrojů, zavedení nových systémů nebo prvků řízení a tréninku pracovníků klienta.

Při implementačních projektech naším klientům přinášíme nejvýhodnější a nejpřehlednější způsob realizace, řízení a financování projektu:

1.) Nejvýhodnější a nejpřehlednější způsob realizace projektu díky

Praktickému, důslednému a systémového způsobu realizace

 • zaměstnáváme pracovníky s rozsáhlou osobní zkušeností s řízením firem ve vrcholových pozicích
 • všechny zavedené změny jsou systémové a nikdy nepřinášejí jenom jednorázový efekt, ale naopak, jejich přínos se opakovaně projevuje každým rokem

Mimořádně efetivnímu postupu zavádění změn

 • velký důraz na akceptaci změn a opatření pracovníky klienta
 • pravidelná denní a týdení komunikace s klíčovými pracovníky klienta na všech úrovních řízení
 • rychlý a flexibilní postup realizace změn v menších krocích

Důsledný přenos know how v průběhu celého projektu

 • školení a tréninky klíčových pracovníků klienta
 • rozsáhlý trénink koordinátorů projektu

2.) Nejvýhodnější a nejpřehlednější způsob řízení projektu díky

Minimálnímu časovému zatížení klienta

 • přítomnost projektového týmu přímo u klienta během celého projektu
 • členové projektového týmu se pri komunikaci s pracovníky klienta maximálně přizpůsobují jejich časovým možnostem a potřebám

Kontinuálnímu přehledu o stavu projektu

 • postup a průběh projektu je s vedením klienta komunikován na týdenní bázi s možností denní aktualizace
 • přehledný týdenní reporting o stavu a směřování projektu

Jednoduché organizační struktuře řízení projektu

 • jediná osoba s celkovou odpovědností za postup projektu

Důslednímu internímu auditu realizace

 • pravidelná nezávislá interní kontrola postupu projektu
 • záruka dodržení stanovených cílů proejtu a splnění požadavků klienta
 • plnění náročních interních standardů BFM

3.) Nejvýhodnější a nejpřehlednější způsob financování projektu díky

Vysoké celkové návratnosti projektu

 • standardní návratnost projektové investice je 500% do jednoho roku od ukončení projektu
 • přínosy již během spolupráce převýší celkové náklady projektu

Jednoznačné garance návratnosti projektové investice minimálně 100%

 • v případě nedosažení smluvně stanovené garance pokračujem v realizaci projektu na vlastní náklady

Plná závislost ceny projektu na dosažených a klientem odsouhlasených přínosech

 • přesný postup stanovení výše přínosů je jednoznačním způsobem definovaný s klientem formou dodatku smlouvy
 • nezávislé vyhodnocování skutečně dosažených přínosů spolupráce pracovníky klienta

Důvěryhodnost společnosti

Od roku 2000 společnost Business Field Management, s.r.o. realizovala víc než 170 různých projektů a zakázek pro víc než 60 klientů. K dnešnímu dni žádný z klientů nevedl ani nenavrhl vést vůči naší společnosti soudní spor, nebo jiné právní řízení, pro nenaplnění smluvních závazků, nebo jakýkoliv jiný důvod.

Stabilitu a důvěryhodnost naší společnosti demonstruje i dlouhá řada našich spokojených klientů , kterých přehled vám na vyžádání rádi poskytnem