Produkty a služby

project

Společnost Business Field Management pro své klienty zabezpečuje široké portfolio produktů a služeb zaměřených na celkové zvýšení efektivity jejich organizace.

Základním produktem je zefektivnění procesů, činností a komunikace v organizaci. Jde o detailní rozbor současného stavu, návrh jednotlivých změn ke zlepšení, jejich vzájemné odsouhlasení a postupné zavedení. Společně s tím dochází ke změnám v organizační struktuře, ke změnám ve vnitřním uspořádání pracovišť, k optimalizaci výrobních kapacit a k implementaci podmínek pro efektivnější řízení lidských zdrojů.

Konkrétní produkt je vybírán v závislosti na oboru podnikání, velikosti klienta a jeho současných potřebách. Pro názornost zde uvádíme přehled standardních produktů pro výrobní společnosti a nevýrobní organizace.

Naši klienti