Výrobní společnosti

project

U výrobních společností nejčastěji provádíme:

  • Zhodnocení a zvýšení výkonnosti klíčového procesu společnosti a jeho jednotlivých částí, které se liší v závislosti na zaměření klienta (obchod, nákup, logistika, příprava výroby, výroba, údržba, kvalita, skladování a služby).
  • Zefektivnění podpůrných procesů a činností pro zabezpečení požadované výkonnosti klíčového procesu při minimalizaci nákladů (personalistika, marketing, controlling, finance, IT, správa a služby).
  • Zefektivnění jednotlivých vybraných činností (změna způsobu provádění, použití nových materiálů, pomocných přípravků, návrhy automatizace).
  • Optimalizaci výrobních kapacit (zajištění efektivní průchodnosti, minimalizaci úzkých míst ve výrobním toku, optimalizaci všech logistických toků, zefektivnění kooperací, analýza toku materiálu a informací, Kaizen, Lean).
  • Optimalizaci lidských zdrojů (efektivní nastavení výrobních dělníků, režijních dělníků a administrativy, taktický a technický trénink).
  • Zkvalitnění systému řízení, organizace práce a komunikace.
  • Zefektivnění organizační struktury a vnitřního uspořádání jednotlivých skupin pracovníků.
  • Optimalizaci nákladů (cost cutting, úspora energetických médií, zvýšení kvality).
  • Optimalizaci systému řízení jakosti pro potřeby certifikace, recertifikace nebo auditu ISO (zavedení principů Six Sigma, TQM aj.).
  • Reporting, kontrola výkonnosti a motivace pracovníků.

Naši klienti