Nevýrobní společnosti a organizace

project

U nevýrobních organizací nejčastěji provádíme:

  • Audit procesů, zvýšení výkonnosti vybraných procesů a činností (celkové řešení pro zvýšení efektivity organizace od zmapování současného stavu až po realizaci změn a zavedení performance management system).
  • Optimalizaci počtu pracovníků pro určitý objem práce (optimalizace v nastavení lidských zdrojů, nabízíme celkové řešení od identifikace až po Outplacement).
  • Zlepšení systému řízení (zavedení hodnocení na dosaženém výkonu, zvýšení kvality práce a zefektivnění komunikace).
  • Zkvalitnění administrativních činností (efektivnější tok dokumentů, digitalizace a automatizace, optimalizace počtu dokumentů a hromadných tisků).
  • Zefektivnění organizační struktury (optimální mgmt span, vnitřního strukturování jednotlivých oddělení a pracovních skupin).
  • Optimalizaci nákladů (cost cutting).
  • Analýzu rizik, analýzu podnikové kultury a průzkum spokojenosti pracovníků.
  • Taktický a odborný trénink.

Naši klienti