Implementační projekt

project

Implementační projekt, který v případě žádosti klienta navazuje na etapu Analýzy (auditu), zahrnuje:

  • Důsledné zavedení navržených opatření (Jde o postupné zavádění jednotlivých změn vzájemně odsouhlasených v analýze. Jedná se např. o změny procesů, jednotlivých pracovních činností, řídících nástrojů, … až po změny nastavení zdrojů a celkové organizační struktury). Tyto změny jsou realizovány až do jejich plné funkčnosti a úplného převzetí pracovníky klienta.
  • Kontrolní mechanizmy celého průběhu projektu s vyhodnocováním přínosů a efektů zavedených změn.
  • Celkové vyhodnocení přínosů projektu, závěrečnou prezentaci a písemnou zprávu.

Doba implementačního projektu je standardně pohybuje od několika měsíců až po jeden rok.

Naši klienti