Čím se BFM liší od konkurence

project

Naším klientům přinášíme nejvýhodnější a nejpřehlednější způsob realizace, řízení a financování projektu.

Používáme praktický, systémový a důsledný způsob realizace:

 • Zaměstnáváme pracovníky s rozsáhlou osobní zkušeností s řízením firem ve vrcholových pozicích
 • Všechny zavedené změny jsou systémové, trvalé a jejich přínos se opakovaně projevuje každým rokem

Realizujeme mimořádně efektivní postup zavádění změn

 • Velký důraz dáváme na akceptaci změn u pracovníků klienta
 • Máme pravidelnou denní a týdenní komunikaci s pracovníky klienta na všech úrovních řízení
 • Provádíme rychlý a flexibilní postup realizace změn v menších krocích

Přinášíme know how v průběhu celého projektu

 • Provádíme školení a tréninky klíčových pracovníků klienta
 • Prosazujeme neustálé vzdělávání a rozvoj.

Požadujeme minimální časové zatížení klienta

 • Neustálá přítomnost projektového týmu přímo u klienta během celého projektu
 • Členové projektového týmu se při komunikaci s pracovníky klienta maximálně přizpůsobují jejich časovým možnostem a potřebám

Máme neustálý přehled o stavu a výsledcích projektu

 • Postup a průběh projektu je s vedením klienta komunikován na týdenní bázi s možností denní aktualizace
 • Vedeme přehledný týdenní reporting o stavu a směřování projektu

Máme praktickou organizační strukturu řízení projektu

 • Projektový ředitel je jediná osoba s celkovou odpovědností za postup projektu

Poskytujeme interní audit realizace projektu

 • Zabezpečujeme nezávislou interní kontrolu postupu projektu

Nabízíme nejvýhodnější a nejpřehlednější způsob financování projektu

 • Vysoká celková návratnost investice ROI do jednoho roku od ukončení projektu
 • Standardní návratnost projektové investice ROI je 1:5 (poměr nákladů k přínosům)
 • Přínosy již během spolupráce převýší celkové náklady projektu

Závislost ceny projektu na dosažených a klientem odsouhlasených přínosech

 • Klient platí vždy za společně odsouhlasené implementované změny vedoucí k přínosům
 • Přesný postup výpočtu přínosů je definovaný s klientem formou vzájemných dohod
 • Vyhodnocování skutečně dosažených přínosů spolupráce provádějí pracovníci klienta

Naši klienti