Formy spolupráce

project

Způsob spolupráce s našimi klienty je závislý na jejich potřebách, možnostech a cílech. Jednotlivé formy spolupráce se liší rozsahem, délkou spolupráce a množstvím výstupů.

Nejčastější a nejefektivnější spolupráce je rozdělena do dvou etap, které na sebe navazují:

1. etapa = Analýza (audit stávající situace s návrhem reálného potenciálu ke zlepšení).

2. etapa = Implementační projekt (zavedení jednotlivých změn navržených v analýze).

Dále nabízíme možnosti spolupráce od jednorázových konzultací, projektových kontrol, specifických studií, vzdělávacích programů, auditů, implementačních programů až po dosazení interim manažerů z vlastních řad.

Naši klienti