Profil společnosti

project

Business Field Management s.r.o. (BFM) byla založena v roce 2000 zkušenými odborníky s rozsáhlou úspěšnou mezinárodní praxí v realizaci projektů na zvyšování efektivity organizací. V současnosti působíme ve střední Evropě, naše implementační projekty realizujeme hlavně v České, Slovenské a Polské republice. Pracovní tým BFM tvoří 25 zkušených pracovníků a okolo 30 externích specialistů.

Hlavní důraz klademe na dosažení efektivního využití zdrojů v klientově organizaci. Naším cílem je být firmou, která zákazníkovi čestným a seriózním způsobem dodá skutečné a trvalé výsledky. Při realizaci projektů dodržujeme jasně definované postupy a procesy, které jsou pravidelně kontrolované formou interního auditu každého projektu. Naši pracovníci dodržují interní kodex pracovníků BFM, který je motivuje věnovat své úsilí k uspokojení klientových požadavků.

Při práci uplatňujeme realizátorský přístup. Velký důraz klademe na systémovost a praktičnost vytvářených řešení. Vždy pracujeme průřezově s pracovníky na všech úrovních řízení od exekutivy až po nejnižší stupeň řízení. Díky těmto principům jsme schopni svým klientům garantovat trvalé výsledky naší práce a projekt z velké části financovat na základě skutečně dosažených a odsouhlasených přínosů.

Naši klienti