Analýza

project

Analýza (audit) zahrnuje:

  • Detailní zmapování stávajícího stavu klientovy organizace s jasným definováním potenciálu pro zlepšení efektivity a kvality (jednotlivá zjištění obsahují definování problému, jeho příčiny a návrh způsobu řešení s výpočtem přínosů).
  • Návrh Implementačního projektu (druhé etapy) včetně harmonogramu jednotlivých prací dle oblastí klientovi organizace. Součástí časového harmonogramu realizace je vyčíslení přínosů v jednotlivých oblastech a návratnost investice celého projektu včetně cash flow.
  • Závěrečnou prezentaci veškerých zjištění a návrh realizace implementačního projektu (druhé etapy).

Doba realizace analýzy je standardně 3 pracovní týdny.

Naši klienti